پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران

حضور سوهان محمد ساعدی نیا در پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران – تهران

۲۳ تا ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۵
تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی / سالن ۳۸

nemayeshgahh2


+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید