کسب عنوان پیشکسوت صنعت توسط جناب آقای محمد ساعدی نیا

اهدای لوح سپاس به عنوان پیشکسوت صنعت به آقای محمد ساعدی نیا ، توسط رییس مجلس شورای اسلامی،

جناب آقای دکتر علی لاریجانی، در روز ملی صنعت و معدن.

00

001 002 003


+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید