خاطره / سوهان گل مخصوص

خاطره / khatereh


 

سوهان گل مخصوص

نوع مغز : پسته و بادام
وزن : 1000 گرم
: این نوع سوهان به شکل قالب بزرگ گرد تولید شده است که از پسته ، بادام درختی و خلال بادام داخل و روی آن به عنوان مغز استفاده شده و ترکیب جدیدی از سوهان و مغزهای مختلف میباشد

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید