sohan gaz habe

وزن : 230 گرم
نوع مغز : پسته و بادام
: این نوع سوهان به شکل حبه است که مخلوط سوهان و گز میباشد به صورتی که رو کش آن از سوهان و داخل آن را گز با مغز پسته تشکیل میدهد.

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید