سوهان گز


 Sohan Gaz

مغز : پسته و بادام
وزن : 550 گرم
: این نوع سوهان ترکیب متفاوتی از سوهان و گز میباشد که روکشی از سوهان گز، با مغز پسته را فرا گرفته و به صورت لقمه برش خورده است.

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید