سوهان گل

سوهان گل تخت


 

Sohan Gol

 

نوع مغز : پسته و خلال بادام
وزن : 500 و 800 گرم
: این نوع سوهان به شکل قالب بزرگ گرد تولید شده است که از پسته و خلال بادام روی آن به عنوان مغز استفاده شده.

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید