سوهان گل

سوهان گل تخت


 

Sohan Gol

 

نوع مغز : پسته و خلال بادام
وزن : 500 و 800 گرم

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید