طلایی / سوهان گل

طلایی / Golden


سوهان گل چهار مغز

نوع مغز : پسته ، بادام ، بادام هندی ، فندق
وزن : 900 گرم

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید