منشور کوروش / Cyrus Cylinder


 

سوهان رویال

 

نوع مغز : پسته و بادام
وزن : 720 گرم

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید