پارسی / سوهان باقلوایی

پارسی / Parsi


سوهان باقلوایی (لوزی)

نوع مغز : پسته و خلال بادام
وزن : 450 گرم

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید