پارسی / سوهان باقلوایی

پارسی / Parsi


سوهان باقلوایی (لوزی)

نوع مغز : پسته و خلال بادام
وزن : 450 گرم
: این سوهان به شکل لوزی یا به اصطلاح به شکل باقلوا برش خورده است و روی آن از مغز پسته و خلال بادام استفاده شده است

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید