کادویی

کادویی


 

Gift

نوع مغز : پودر پسته ، خلال بادام
وزن : 500
: این سوهان به شکل لوزی است که روی آن پودر پسته میباشد

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید