کوروش

کوروش / Cyrus


 

سوهان باقلوایی لوزی

نوع مغز : پسته و خلال بادام
وزن : 750 گرم

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید