گز آردی مخصوص

گز آردی مخصوص


Gaz Ardi

۴۰%  و  ۵۰% مغـــز

نوع مغز : پسته و بادام
وزن : 400 گرم

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید