گز آردی مخصوص

گز آردی مخصوص


Gaz Ardi

۴۰% مغـــز

نوع مغز : پسته
وزن : 400 گرم

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید