گز آردی مخصوص

گز آردی مخصوص 


Gaz Ardi

و ۴۰% ۲۸% مغـــز

نوع مغز : پسته و بادام
وزن : 400 گرم

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید