طرح فرش


 گز لقمه ای مخصوص / Gaz Loghme

حاوی انگبین های طبیعی و ترنجبین

۴۰% مغز

نوع مغز : عســلی یا بادام
وزن : 350 گرم

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید