گز ماندگار

۴۰ درصد مغز

وزن : 400 گــرم
نوع مغز : پسته

+ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بیفزایید